Rendering

Oferujemy  przeliczanie Państwa projektów. Do dyspozycji oddajemy 4 stacje renderujące oparte na dwóch procesorach (każdy procesor 4-ro rdzeniowy) Quad-Core Intel Xeon o łącznej mocy wszystkich rdzeni ponad 64 GHZ.
Koszt pracy jednej godziny stacji: 20 zł netto.
Specyfikacja scen i silników renderujących:
- sceny .max (3d studio max 9 , autodeskViz 2008 lub starsze)
- scanline
- vRay 1.5 RC5 lub wcześniejsze
- MentalRay 3.5 lub wcześniejsze

renderfarmy.jpg

Ostatnia realizacja: